We take care of the mountains

 

SkiGroup's Resource Reduction Program är vår möjlighet att leva upp till de miljökrav som idag ställs. Med detta ambitiösa program ska vi reducera förbrukningen och avfallet från mat, vatten och elektricitet med 20% innan 2020.

Resource Reduction Programme

I en verksamhet med 11 egna hotell fördelade i Österrike har vi den unika möjligheten att vidta åtgärder och ta ledningen i vår bransch. Ta ansvar för våra handlingar och ansvara för att alla val görs för att gynna och stärka vårt klimat och vår miljö. Det är därför vi är stolta över vårt Resource Reduction Programme.

 

Food

Var enda dag slängs det otroliga mängder mat. Detta blir flera ton om året, utan en tanke på återanvändning.

Det är viktigt för oss att köken på våra hotell är medvetna om att vi ska minska mängden mat som slängs och försöka handla råvaror som är snälla mot miljö och klimat.

 

Water

Medvetenhet är en enorm faktor i våra åtgärder för ett bättre klimat och miljö. Våra initiativ tar upp både vårt dricksvatten och utnyttjandet av regnvatten och avloppsvatten.

Det är viktigt att vara medveten om att vatten inte är en resurs som vi kan ta för givet i framtiden. Denna medvetenhet måste byggas upp i hela vår koncern.

 

utility

Med 11 hotell i Österrike och med många gäster under vintern följer stor elförbrukningr elförbrukning. 

Det är viktigt för oss och våra omgivningar, både i Danmark, Sverige och Österrike, att vi kommer ihåg att trycka på kontakten och tillsammans ta hand om vårt klimat och miljö.

Från tanke til att agera

 

I mer än 25 år har SkiGroup varit på en fantastisk resa. I dag räknar vi över 200 anställda under högsäsongen, 11 egna hotell och en plats som en av marknadsledarna. Det sätter oss i en unik position och ger oss en möjlighet att agera och ta ansvar. Vi har alltid arbetat för att leva upp till våra värderingar; säkerhet, service och kvalitet - och dessa värderingar gäller mer än någonsin tidigare.

För dig, oss och för bergen

Trygghet handlar om att kunna se fram emot och veta att bergen som vi alla älskar så otroligt alltid kommer att vara där och att naturen runt dem finns. SkiGroup kommer att vara ledande i vårt hörn av resebranschen. Vi gör detta eftersom vi kommer att hjälpa till att skapa en grönare resebransch i framtiden. Vi gör detta för att påverka vårt och våra gästers medvetande, så vi lyfter ihop - vi gör det för att vi vill ta hand om bergen och våra framtida möjligheter.

Därför har vi skapat vårt Resource Reduction Programme - ett ambitiöst program som förbinder oss alla till vårt ansvar för vårt klimat och vår miljö, våra gäster och vår bransch. Det handlar om miljöansvar, medvetenhet och inte minst handling.

Vårt ansvar - vår möjlighet

Vi är en resursrik koncern och med 100% drift i våra egna hotell har vi en unik möjlighet som bara finns för mycket få i vår bransch. Vi kan kontrollera alla faktorer för att skapa grunden för en hållbar och grönare resebyrå i en hållbar resebransch. Vi är därför stolta och hoppfulla över införandet av vårt nya hållbarhetsprogram.

20% til 2020

I slutet av 2020 har vi en ambition att minska vår vatten-, el- och livsmedelsförbrukning med 20%. Med mer än 50 000 gäster per år och en internationell personal som rekryteras varje år kan detta vara en stor utmaning. MEN vi når vårt mål, vi har förberett oss i flera år. och våra 2020-mål är bara början för en förbättrad och grönare resemiljö.

Ecological, Economical & Ethical

Vårt internationella hållbarhetsprogram fokuserar på tre ståndpunkter: Ekologi, ekonomi och etik.
Den sistnämnda aspekten går på tvären, men som en självklarhet är den tilldelad sitt eget fokus. Dessa punkter finns i vårt DNA och vi har spenderat 25 år på att raffinera vår utgångspunkt dag för dag – år efter år.

Kärnan i vår framgång är vår hotellverksamhet och våra gäster. Vi övervakar varje hörn av vår verksamhet dagligen, så att vi kan leva upp till våra tre nya delprogram, Food Waste, Water Waste och Utility Waste. Men det viktigaste redskapet, som allt börjar och slutar med är medvetenhet – vår egen, våra gästers och vår bransch.

POW

Protect our winters