SkiGroup Academy

Mer än 25 års erfarenhet av utbildning av personal

Vi har många års erfarenhet av att utbilda den bästa personalen och vi lägger stor vikt på att utforma en professionell utbildning. SG Academy är till för att förbereda våra nya Alp-medarbetare på att arbeta i SkiGroup. Utbildningen är en blandning mellan teori och praktiska uppgifter, som ska lösas både individuellt och i grupp. Vi på SkiGroup, har stort fokus på, hur vi skapar bästa möjliga upplevelse för varandra och för våra gäster.

Skidguide

SG-Academy's utformning för skidguider

Rekryterinsdag

Första steget till alperna är vår rekryteringsdag som hålls under en hel dag. Här kommer ni för första gången bli introducerade för verksamheten samt jobbet. Vi avslutar dagen med ett personligt samtal.

Guideskolan

Målsättningen är att utbilda och vägleda våra guider, så vi kan leverera marknadens bästa service till våra gäster. Detta görs genom målinriktad och relevant undervisning, som kombinerar teori och praktik.

Skolan har dessutom ett rikt innehåll av sociala aktiviteter, då vi anser att bra sociala relationer är en stor del av helheten i att lyckas

Skolans övergripande teman är:

  • Presentationsteknik
  • Välkomstmöte
  • Transfer
  • Mikrofonteknik
  • Arbetet på flygplatsen
  • Servicekoncept
  • Missnöjda gäster och reklamationer
  • Olyckor och försäkringar
  • Förstahjälpen
  • Konflikthantering
  • Guide i pisten
  • Planera/hålla arrangemang
  • Sälj och service

Hotellpersonal

SG-Academy's utformning för hotellpersonal

Rekryterinsdag

Första steget till alperna är vår rekryteringsdag som hålls under en hel dag. Här kommer ni för första gången bli introducerade för verksamheten samt jobbet. Vi avslutar dagen med ett personligt samtal.

SG Academy – hotellpersonalsutbildningen

Vi reser tillsammans till Österrike, där en intensiv utbildning väntar.

Undervisningen varierar mellan teoretiska och praktiska uppgifter, både individuellt och i grupp. Du får en inblick i hur vi skapar den bästa upplevelsen för våra gäster.

Vår utbildning utvecklar sig varje år, tillsammans med dina kollegor ska du bland annat genomgå följande teman.

Skolans övergripande teman är:

  • Sälj och service
  • Förstahjälp
  • Konflikthantering
  • POS-System
  • Frukostservice
  • Service under buffet
  • Tallriksservering
  • Vinkunskap
  • Gästrelationer
  • Teambuilding

Bli Ledare i Alperna

Ledarutbildningen

Att vara ledare på SkiGroups destinationer kräver stort ansvar. Oavsett destination och funktion kommer man att ställas inför komplexa problem som ska lösas. Som ledare har man ansvar för at destinationen fungerar väl. Att vara ledare i SkiGroup ger möjlighet att sätta en personlig prägel på resmålet. Våra ledare har ett starkt nätverk i ryggen, som finns tillgängliga för att ge vägledning. Vi anställer ledare med förutsättningen, att vi tror på att man tar ägarskap och ansvar för resmålet och att man kan leverera resultat genom att följa SkiGroups värderingar, mission och vision.

En unik utvecklingsmöjlighet

Vi erbjuder alla våra ledare en unik möjlighet att finputsa sina ledarkompetenser. Vi fokuserar på de uppgifter som väntar I Alperna. Men lägger samtidigt vikt på att utbildningen också ska vara relevant i våra ledares framtida karriärer. Innan säsongen är ledarna dessutom delaktiga i att utvälja och sammansätta sitt eget team.

Redan i september månad börjar vi fylla ryggsäcken med redskap för att hantera en hektisk vintersäsong. Här fokuserar vi bland annat på generellt ledarskap, och säter det i relation till jobbet i Alperna. Denna undervisning utförs primärt av vår externa partner, Gitte Borring. Genom många år som konsult för SkiGroup vet Gitte vilka utmaningar som väntar våra ledare. Hon har en unik förmåga att förmedla hur man använder teorin bakom ledarskap i praktiken.

Utbildningens övergripande teman är:

  • Ledarskap generellt
  • Personlighetsprofil - Garuda
  • Situationsbestämt ledarskap 
  • Krishantering och beredskapsplan
  • Motivation
  • Konflikthantering
  • Medling
  • Mötesledning
  • Kommunikation

Branschspecifikt

  • Upplevelsesteori
  • Servicekoncept
  • Bokförings-undervisning
  • Bokningssystem
  • Planering av ankomst/avresa
  • Personalfördelning 
  • Veckoprogram